Bokningsvillkor aktiviteter - Takvandring äventyrsbana

Bokningsvillkor

Bokningsvillkor och information – English will follow

Registrering innan aktivitet
För att delta i en aktivitet hos oss behöver samtliga deltagare registrera sig av försäkringsskäl på följande länk: www.goadventure.se/registrering
För att spara tid på plats gör ni detta enklast innan ni kommer till GO Adventure för er aktivitet.

Avbokning
Eventuell avbokning av deltagare skall ske minst 3 veckor i förväg. Sker avbokningen av anmälda efter den tiden debiteras halva beloppet. Om avbokningen sker senare än en vecka innan den avtalade tiden debiteras hela beloppet.
Läkarintyg krävs från det bokade datumet vid avbokning pga sjukdom.
Force Majore: Go adventure AB fråntar sig allt ansvar över; – Strömavbrott, Strejker, Lockout, militära och statliga ingripanden, naturkatastrofer, pandemier samt övrigt som indirekt eller direkt kan försena, skada eller för övrigt gäller Uppdragsgivares arbeten.

Betalning
Betalning sker online vid bokning. Företag kan bli fakturerade efter godkänd kreditprövning.
Sen ankomst = eventuellt ingen aktivitet. Mer än 15 min = ingen aktivitet. Debitering sker ändå.

Kläder
Bra kläder att göra aktiviteter utomhus med. Vattenflaska om det är varmt. Regnkläder om det regnar.

Samlingsplats och tid
ÄVENTYRSBANAN – Samling sker på äventyrsbanan på Fjällnora.
TAKVANDRING – Samling sker vid ingång 1A på borggården – Uppsala slott.
PELLEVANDRING – Samling sker på Domkyrkoplan.
ÖVRIGA – Se bekräftelse i din mail.

SENAST tio minuter innan aktivitetens starttid bör ni vara på plats. Det är för att ni ska hinna fixa med betalning, ev registrering av deltagare, fylla vattenflaska, gå på toaletten osv. Tiden som anges när ni bokat aktiviteten är den som aktiviteten startar.

Övrigt
Alkohol är ej tillåtet före eller under pågående aktivitet.
Vid händelse av bokad instruktörs sjukdom eller annat frånfälle erbjuds ny tid och reducerat pris på denna som kompensation.

Bokningsvillkor på ren svenska – Har du inte förstått ovanstående så finns denna text. Anpassat bland annat för de som gått livets hårda skola.
Bokar du för tio personer så får du betala för tio personer.
Ingen bira eller annan alkohol före aktivitet.
Kommer du för sent? Tough shit.. Vi är i tid, andra grupper är i tid. Om du/ni inte kommer i tid är det troligt att ni inte kommer att hinna köra som ni hade tänkt.

Glömmer du att boka av deltagare?
Trist, det kostar stålar att lära sig saker här i livet. Vi står redo med bemanning, logistik, inköp och egna avbokningsvillkor från våra leverantörer. Dessutom måste vi ibland tacka nej till andra grupper som vill ha er tid. Det kostar pengar. Vi sköter vår del av avtalet, ni sköter er del. Alla glada!

Ibland låter det tufft med villkoren men om det här ska funka behöver alla göra sin del annars blir kvalitén lidande och det blir inte bra för någon. Det här är vad vi behöver från er för att vi ska kunna göra så här häftiga och fantastiska aktiviteter tillgängliga. Tack på förhand!

Med vänlig hälsning personalen

Booking terms and conditions

Register before activities
To join an activity with GO Adventure you need to register for insurance reasons. It’s a simple process. Just go to www.goadventure.se/registrering and register. To save time at location, please do this in advance.

Cancellation of booked activity
Due to a large demand of our products it’s not possible to cancel a reservation later than 3 weeks prior to the event. No refunds after that.
Force majeure is generally intended to include occurrences beyond the reasonable control of a party, and therefore would not cover:
• Any result of the negligence or malfeasance of a party, which has a materially adverse effect on the ability of such party to perform its obligations.
• Any result of the usual and natural consequences of external forces.
• To illuminate this distinction, take the example of an outdoor public event abruptly called off.
• If the cause for cancellation is ordinary predictable rain, this is most probably not force majeure.
• If the cause is a flash flood that damages the venue or makes the event hazardous to attend, then this almost certainly is force majeure.
• Some causes might be arguable borderline cases; these must be assessed in light of the circumstances.
• Any circumstances that are specifically contemplated (included) in the contract—for example, if the contract for the outdoor event specifically permits or requires cancellation in the event of rain.

Payment
Payment online when booking. We accept Swish, Visa and Mastercard.

What to wear
Good clothes suitable for outdoor adventure. Waterbottle and shorts if it is hot, raingear if it’s raining.

Meetingpoints
ADVENTURE PARK – The reception of the park at Fjällnora.
ROOF WALK – Drottning Christinas väg 1A

You should be at the meeting point no later than 10 minutes BEFORE the activity starts. If you are late its not possible to wait, due to other groups.

Other stuff – but no less important
Alcohol is prohibited before and during the activities. Forget to cancel slots? It’s a pity.
If your guide is sick or missing for any reason, we will compensate you with a reduced price on next available tour.

Booking terms in pure Swedish in English
If you book 10 slots, you will pay for 10. No refunds.
No drinking beer or other alcoholic stuff before you come. You will be banned.
Late? Tough shit… We are on time, other groups are on time. If you are not on time you might not be able to participate as expected.

Forget to cancel slots?
It’s a pity. It is expensive to forget stuff. Education cost money. We are ready with logistics, staff, vehicles and other payments for our suppliers and we reserve space for you. That means that other people cant book your slots and that cost money.

We take responsibility for our part. You do your part. Everybody happy! Thank you for complying with our terms and we hope you will have a safe and extraordinary day with our team!

Best regards, staff

Hem